مزخرف – PAPO FURADO

شما اینجا هستید:

معنی : مزخرف

محل : برزیل

Papo furado یک اصطلاح برزیلی به معنای ”حرف مفت زدن“ ، ”صحبت های ناچیز“ یا خیلی رک و پوست کنده ”مزخرف“ است. برای بیان این ژست دست خود را صاف زیر چانه بگیرید. این ژست تنها باید پشت سر سوژه انجام شود، تا افراد دیگری که در اتاق حضور دارند بدانند صحبت کردن در این خصوص وقت تلف کردن است و باید آن را نادیده بگیرند.

توضیح : در بخش های دیگر آمریکا و غرب اروپا این ژست به معنی ”خسته شده اند“ می باشد. چانه باید چندین بار حرکت کند تا بر خشم تأکید شود.