بیماری پارکینسون Parkinson Disease

شما اینجا هستید:

معنی: بیماری پارکینسون

یک بیماری سامانه حرکتی، که ناشی از کاهش نورون های دوپامیرژنیک جسم سیاه ( هسته substantia nigra) است. با رعشه، خشکی عضلات، قدم برداشتن کند و نامتوازن، و گهگاه اختلال شناختی مشخص می شود.