جمعیت Population

شما اینجا هستید:

معنی: جمعیت

(زیست شناسی) گروهی از موجودات یک گونه (یا گروه های دیگری که مبادله اطلاعات ژنتیکی افراد آن ها امکان پذیر است) که فضای به خصوصی را اشغال کرده اند. یک جمعیت، پیوسته با افزایش (زایش و ورود افراد جدید) و کاهش (مرگ و کوچ) دستخوش تغییر می شود و محدود به عواملی چون میزان موجودی غذا، بیماری و بلایای محیطی است.