حالت بدن

شما اینجا هستید:

اشاره به نحوه ی نگه داشتن بدن از جمله بازوها، پاها وستون فقرات است .ژست خوب زمانی اتفاق می افتد که مفاصل خم نشده باشند ،ستون فقرات تراز و وسط قرار دارد ( به هم پیچیده نیست ) و بدن فرد متوازن و بدون استرس است .

حالت های فرد چیزهای زیادی درباره ی شخص ، پیشینه و احساساتی که نسبت به خود و دیگران دارد را فاش می سازد .برای مثال شانه های خم شده احساسات منفی را به همراه دارد و شانه های رو به عقب اعتماد به نفس را. حالت های فرد میتواند بیان کننده ی دوست داشتن یا نداشتن، علاقه مندی یا بی علاقه گی و بسیاری از احساس های دیگر باشد .