خنده پرسشی

شما اینجا هستید:

زبان بدن خنده پرسشی خنده ای است که ابروها به سمت بالا حرکت می کنند به نحوی که شاهد چروک پیشانی خواهیم بود، در این لبخند به نظر می رسد که فرد بیان می کند: " به نظر ایده ی خوبی می آید." اما وی به این ایده اعتماد ندارد.

در این نوع خنده فرد نشان می دهد، که مطلبی که شما بیان می کنید هنوز اعتماد کامل پیدا نکرده است و به دنبال طرح پرسش های بیشتری در راستای اعتماد سازی. به خاطر بسپارید پس از مشاهده این رفتار اگر فرد مقابل توانایی اعتمادسازی را نداشته باشد، با برچسب دروغگو (خالی بند) مواجه خواهد شد.