نشانه های فریب در یک محاوره

شما اینجا هستید:

نشانه های فریب در یک محاوره مستقیمنیاز به تمرین دارد تا تبدیل به یک مهارت شود. این توانایی یکی از مهارت های مفسر حرفه ای در تفسیر و تشخیص علائم ظاهری فریب و دروغ محسوب می شود. دروغ برای محافظت، آزار دادن، ایجاد اطمینان، تضعیف، آسیب رساندن و درمان در همه ارکان زندگی استفاده می شود. آیا همه دروغ ها بد هستند؟ آیا بیان زیبایی فردی که عاشق او هستید در حالیکه اعتقاد به آن ندارید اشتباه است؟ با توجه به تمام جنبه های دروغ برخی از آنها شیطانی است. سیگنال های بسیاری برای کشف دروغ وجود دارد که عبارتند از:

پوشش دهان، خارش لب بالا و بینی، سرخ شدن، لیسدن لب ها، پوشاندن دست ها، انداختن ناگهانی پاها بر روی یکدیگر، دست به سینه شدن ناگهانی، سیگار کشیدن ناگهانی، نگاه اجمالی به اطراف، تماس اجباری چشم، وضعیت بدنی پر تنش (حالت انقباضی)، فشار دندان ها، بی قراری، انقباض مرشدمک ها، تن های صوتی کنترل شده، لکنت و مکث، عرق کردن کف دست و دائما پاک کردن و خنده ناگهانی.

1

رنگ پوست

رنگ پوست افراد در زمان بیان دروغ و اقدام به فریب به دلیل تغییر خون رسانی به اندام ها به رنگ قرمز یا صورتی میل می کند، مخصوصا اگر فرد مورد نظر دارای رنگ پوست روشن و سفید باشد. این تغییر رنگ ممکن است به صورت لکه ای و یا کنار یا خود گوش و بینی بیشتر قابل مشاهده باشد. به تصاویر انتخاب شده در زیر دقت کنید.

2

عرق کردن

عرق کردن در کنار سایر نشانه های غیرکلامی می تواند، سیگنالی قوی از فریبکاری و دروغ باشد. همانطور که در مبحث رنگ پوست بیان شد، به دلیل تغییر در سیستم خون رسانی بدن و افزایش حرارت بدن و در نتیجه میل سیستم به رسیدن به تعادل، بدن فرد شروع به عرق کردن می کند. در این حالت در چهره به خصوص بالای لب ها، چانه، گونه ها و پیشانی ما شاهد قطرات ریز عرق هستیم.

3

خارش بدن

هنگامی که افراد ناگهانی شروع به خاراندن دست خود می کنند در حال دروغ گفتن به شما هستند،  دلیل این موضوع تغییرات ناگهانی جریان خون در زمان پنهان کاری است.  در این حالت با افزایش حجم مویرگ ها در فرد ایجاد احساس خارش می شود.

4

دیدن پنهان کردن دست ها توسط افراد زمانیکه به شما دروغ می گویند، غیر معمولی نیست.

5

در زمانیکه مشاهده کردید فردی سر خود یا پشت گردن خود را می خاراند اغلب بدین معنی است که: او احساس اطمینان ندارد.

6

افراد زمانیکه احساس اضطراب می کنند دستان را به این حالت می گیرند و تا زمانیکه نگرانی کاهش نیابد این ژست را حفظ می کنند.  در حالیکه ماهیچه های دست و بازو کشیده است.  اغلب شما مالیدن دست را نیز مشاهده می کنید. این حرکت نوعی از رفتار خود تسکین دهنده می باشد که اثری آرامش بخش دارد.

نکته: هنگامی که با این شاخص ها روبرو می شوید، توجه داشته باشید که در آن گفتگو خطایی رخ داده، بدون اینکه طرف مقابل نشانه ای از سوء ظن شما دریافت کند، بعد از گذشت مدتی دوباره به موضوع با پرسش های اکتشافی باز گردید.