تسکین دیدگاه داچر کلتنر

شما اینجا هستید:

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و ... با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان تسکین دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود.

تسکین در آمریکا، انگلیس و آلمان تأیید شده است و در دیگر کشورها با تحقیق مشخص می شود.

هیجانی است که در زمان برداشتن یک بار جسمی و روانی مطرح می گردد. این هیجان برون فکنی هیجانی چهره ندارد.

1

زمانیکه افراد به این هیجان فکر می کنند کلمات کاهش، سهولت، راستگویی به ذهن آنها خطور نموده چون این هیجان مثبت بوده و اغلب اوقات بعد از یک وضعیت برانگیختگی بسیار قوی رخ می دهد. تسکین می تواند بعد از یک هیجان مثبت قوی و منفی فروکش کند. افراد بعد از یک پیاده روی طولانی زمانی که می نشینند و یا زمانیکه دکتر نتیجه آزمایش بیوپسی ما را منفی اعلام می کند، این احساس را تجربه می کنیم.

همچنین علاقه مندان به مسابقات دوچرخه سواری زمانیکه دوچرخه سوار به خط پایان می رسد احساس تسکین می کنند، این احساس همچنین بعد از ارگاسم نیز به عشاق دست می دهد.

معمولاً زمانیکه در افراد چرخه این هیجان آغاز می شود، فقط هیجان قوی و سپس ناگهان تهی شدن راحس می کنند. برخلاف احساس های دیگر تسکین زمانی رخ می دهد که احساس های دیگر وجود نداشته باشند، ما به سادگی این هیجان را به دست نخواهیم آورد.

ممکن است کاهش ضربان قلب  بعد از یک برانگیختگی به تشخیص آوایی کمک کند. معمولاً با بازدم سریع و حالتی اجباری دیده می شود به نظر می رسد که نفس کشیدن مداوم ضربان قلب ما را کاهش می دهد. آوای تسکین برای آرام شدن پس از یک اتفاق استرس زا یا مهیج می تواند مفید باشد.

2

تشخیص در آوا:

بالا رفتن و سریع شدن بازدم .

صدای شبیه به برداشتن یک بار.

معمولاً صدای ”phew“، ”shoo“، یا ”hoof“

شبیه به قناعت اما تن بالاتر و بازدم سریع تر.

3

تشخیص در چهره:

در حال حاضر هیچگونه حالت چهره ارائه نشده است.