ریچارد لازاروس

شما اینجا هستید:

ریچارد لازاروس ( 3 مارس 1922 – 24 نوامبر 2002) روانشناسی است، که در سال 1960 دوره ی که رفتارگرایانی مانند بی اف اسکینر روان شناسی و شرح رفتار انسانی را اغلب به انگیزه هایی مانند پاداش و مجازات نسبت می دادند، نظریات جنجالی خود را ارائه داد. با مروری به نظریه روان شناسی عمومی که در سال 2002 منتشر شد، لازاروس هشتادمین روانشناس قرن بیستم معرفی شده است.
او با تئوری شناختی-میانجگری خود در هیجان به شهرت رسید.

1

لازاروس و تئوری

لازاروس به عنوان یک نظریه پرداز هنجار شکن در حوزه هیجان شناخته می شود، به خصوص ارتباطی را که بین هیجان و اندیشه مطرح می کند. دیدگاه های وی نه تنها با رفتارگرایی، بلکه با جنبش های بعدی نیز در تضاد قرار داد، تلاش های وی برای توضیح دادن تمامی رفتارهای انسان با توجه به عملکرد مغز همه را شگفت زده کرد. او مخالف رویکردهای اصلاح گرایانه برای درک رفتار انسان بود.

لازاروس قلب تئوری خود را ارزیابی می نامد. قبل از رخ داد هیجان، وی معتقد است که افراد به صورت خودکار و اغلب ناخودآگاه اتفاقی را که رخ داده است، ارزیابی می کنند و معنای موضوعی که برای آنها یا دیگران اهمیت دارد، را بدست می آورند. با این رویکرد هیجان ها نه تنها موضوعی منطقی بلکه جزء ضروری بقاء می شود.

لازاروس بر روی موضوعاتی مانند امید و قدردانی به کار مشغول بود. احتمالا وی به خاطر تلاشش و توجه اش در خصوص مطالعات مقابله آگاهانه با استرس و مطالعاتی که نشان داد بیماران مشغول به انکار جدی وضعیت بهتری از آنهایی که واقع بینانه با مسئله برخورد می کنند داشت، شناخته شد. وی همچنین دریافت که اغلب اوقات استرس شناخت فرد را نسبت درک نیروی منابع خود در وضعیت واقعی کاهش می دهد.

وی 13 عنوان کتاب نوشته است. همچنین او به اتفاق همسرش در سن 57 سالگی کتاب اشتیاق و عقل: هیجان های ما احساس را می سازد، را به رشته تحریر درآورد. او دو فرزند یک پسر با نام دیوید و یک دختر با نام نانسی داشت.

2

تعریف هیجان

لازاروس (1991) هیجان ها را مطابق با "پس زمینه های هسته ارتباط" تعریف کرد، که خلاصه ی حسی از "ارزیابی های اخلاقی" (از قبیل رابطه، هدایت هدف) درگیر در هیجان های متفاوت است. این پس زمینه های به تعریف عملکرد  و ایجاد شرایط هیجانی کمک می کند و عبارتند از:

هیجانتعریف
خشمتوهین به فرد یا نزدیکان او
اضطرابروبرو شدن با خطری نا معلوم
ترسروبرو شدن با خطر فیزیکی – خطر عینی که می تواند آسیب برساند
ندامتاحساسی که بعد از نقض قوانین اخلاقی روی می دهد
شرمناتوانی در برآورده کردن ایده آلهای اخلاقی
غمتجربه یک فقدان غیر قابل جبران
حسادتآرزوی داشتن آنچه دیگران دارند
غیرتدشمن دانستن دیگری یا رقیبی که می خواهد شریک عاطفی فرد را از وی بگیرد
انزجاربرخورد یا نزدیکی به شی حال بهم زن یا مشمئز کننده
شادیپیشرفت معقول به سوی هدف
غرورفرد خودش را عامل موفقیت می داند
آسودگی خاطررویداد استرس زا که به هدف منجر نمی شود
امیداحساس بد اما آرزوی بهتر شدن اوضاع را داشتن
محبتمیل به دوست داشتن یا دوست داشته شدن و ترجیحا با هم
دلسوزیناراحت شدن از زجر دیگران و تلاش برای کمک کردن به آنها