خون آشام ساکرامنتو

شما اینجا هستید:

در ۲۳ ژانویه سال ۱۹۷۸، دیوید والین همسرش تری را مرده درخانه شان حوالی ساکرامنتو در کالیفرنیا پیدا کرد .او به دفعات چاقو خورده بود. بدنش را بریده و باز کرده بودند و شواهد حاکی از آن بود که قاتل مقداری از خونش را خورده است. دیوید فریاد زنان به خانه ی همسایه رفت و همسایه‌ها با پلیس تماس گرفتند.

بعد از دیدن این صحنه ی هولناک، پلیس با راس ورپاگال، مامور محلی اف بی ای، تماس گرفت. ورپاگال معتقد بود که قاتل باز هم دست به چنین کاری خواهد زد. او رابرت رسلر از ستادFBI   در کوانتیکوی ویرجینیا را مطلع ساخت. رسلر برنامه ی سفری به کالیفرنیا داشت و قرار شد در این سفر به صحنه ی جرم در ساکرامنتو هم سری بزند. او با استفاده از اطلاعاتی که ورپاگال در اختیارش گذاشته بود مشخصات مضنون نامشخص را ترسیم کرد.

برای ترسیم مشخصات او، رسلر از اطلاعاتی که درباره ی جنایات مشابه جمع آوری شده بود استفاده کرد .او همچنین از دسته بندیBAU برای مجرمان سازمان یافته و مجرمان سازمان نیافته استفاده کرد.

مجرمان سازمان یافته، قربانیان را تحت نظر می گیرند و با روشی کنترل شده و متداول، بدون هیچ مدرکی قربانی را به قتل می رسانند. مجرمان سازمان نیافته، دست به قتل هایی بی نظم و غیر منطقی می زنند. از آن ها مدارک جرم در صحنه باقی می‌ماند و معمولا این افراد مبتلا به بیماری های روانی هستند.

ترسیم نیم رخ جنایی توسط رسلر:

رسلر مشخصات وی را چنین ترسیم کرد، مردی سفید پوست، حول و حوش ۲۵ ساله، منزوی و احتمالا یک پارانوید شیزوفرن، او لاغر بوده و تغذیه‌ی مناسبی نداشته و از ظاهر مناسب و مرتبی برخوردار نیست. مضنون نامشخص به تنهایی در خانه ای آشفته و نامرتب زندگی می کند. حتما در منزلش می‌توان مدارک جرم پیدا کرد و اگر ماشین داشته باشد، ماشین هم مثل منزلش بسیار نامرتب خواهد بود. او بیکار و معتاد به مواد مخدر است. همچنین رسلر معتقد بود که مضنون در نزدیکی محل وقوع جرم زندگی می کند.

پلیس به دنبال شاهدانی که مردی با مشخصات ترسیم شده و لباس های خون آلود در روز قتل دیده باشند گشت. در طول این مدت ۴ نفر دیگر، یک مرد، یک زن و دو کودک، در حادثه ای دیگر به قتل رسیدند. مشابه تری والین، زن بریده و باز شده بود و شواهدی دال بر خورده شدن خون زن وجود داشت. ماشین  مرد دزدیده شده و سپس در همان نزدیکی رها شده بود.

رسلر برای پلیس شرح داده بود که احتمالا مضنون در شعاع ۱ مایل (1.6 کیلومتر) از ماشین رها شده زندگی می کند. با کمک این اطلاعات پلیس توانست منطقه ی جستجو را محدود تر کند. سپس زنی که گزارش خبری را شنیده بود با پلیس تماس گرفت و گفت که مشخصات ارائه شده شباهت زیادی به دوست قدیمیش که با او برخورد داشته دارد. نام او ریچارد ترنتون چیس بود. پلیس چیس را به لیست مضنونین اضافه کرد. خانه‌ی چیس فقط یک خیابان با محلی که ماشین در آنجا رها شده بود فاصله داشت و به این علت پلیس تصمیم گرفت از او بازجویی کند. و اما پلیس او را در حالی که  جعبه ای از فرش های خونی را به وانت کثیف اش منتقل می‌کرد پیدا کرد. آن ها کیف پول مرد مرده را پیدا کردند. لباس های کثیف و خونی در سراسر آپارتمان آشفته پخش شده بودند. لوازم خونی در آشپزخانه بود. بسیاری از ظرف های داخل یخچال حاوی اعضای بدن انسان بود. تقویم دیواری نشان می داد که او برای ۴۴ قتل دیگر برنامه ریزی کرده است. پلیس چیس را دستگیر کرد. او برای قتل ها محاکمه و محکوم به مرگ شد اما در زندان خودکشی کرد.

نکته: پلیس در نهایت می توانست بدون ترسیم مشخصات چیس را دستگیر کند اما ترسیم مشخصات کمک کرد که او را بسیار سریعتر دستگیر کنند و از دوجین قتل دیگر جلوگیری کنند.