مالیدن دست ها

شما اینجا هستید:

معنی : هم جنس خواهی زنان

محل : آمریکای جنوبی

با اینکه ژست های مختلف دست برای نشان دادن همجنسگرایی مردان وجود دارد، یکی از معدود نشانه های هم جنسگرایی زنان ژستی است که در آن هر دو کف دست را به هم می سایند که نشان دهنده تماس جنسی بدون ایجاد تماس داخلی است. هر چند این ژستی خفت آور نیست اما آن را برای بی ادبی به کار می برند. نوع دیگری از این ژست زدن کف دو دست به هم به عنوان ساخت چیپس است. ( تردیلا یا ساخت ذرت مکزیکی در زبان عامیانه جنوب و قسمت مرکزی آمریکا برای تحقیر  لزبین ها با اشاره به قسمت فوقانی ذرت مکزیکی به عنوان قسمت فوقانی مردان استفاده می شود.)