غم دیدگاه داچر کلتنر

شما اینجا هستید:

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و ... با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان غم دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود.

غم  در کل جهان به رسمیت شناخته شده است. داچرکلتنر در خصوص این هیجان مطالب زیر را بیان می کند:

غم هیجانی است که با اندوه، نقطه ضعف ادراکی، از دست دادن و درماندگی مشخص می شود. برخی احساس های مربوط غم عبارتند از: اندوه، سودا، بدبختی، عزاداری، حزن و غصه.

1

غم یک هیجان منفی است که در بسیاری از موارد در مقابل دست یابی به شادی و لذت است. غم و اندوه به روش های مختلف در شرایط متفاوت می تواند به وجود آید مانند از دست دادن یک دوست، توهین بوسیله یکی از دوستان یا احساس از دست دادن و تنهایی، متأسفانه این هیجان بسیار طولانی مدت باقی می ماند.

اگر این هیجان برای یک دوره زمانی طولانی ادامه یابد می تواند به خلق و خو تبدیل شده یا به عنوان یک اختلال طولانی مدت به افسردگی تبدیل شود و می تواند باعث کاهش علاقه به کار و فعالیت هایی که معمولاً لذت بخش است در نظر گرفته شود.

افراد اغلب تأثیر این احساس را در کارهای مشکل، خواب یا هر گونه فعالیتی به خوبی لمس خواهند کرد. غم می تواند بیش از حد زندگی اجتماعی را مختل کند و دلیل اصلی آن ایجاد تمایل قوی برای ماندن در منزل است. حتی می تواند معکوس عمل کند. این هیجان بسیار راحت ما را از دیگران متمایز می کند، معمولاَ باعث گریه، درهم رفتن ابروها، اخم و صدای گریه می شود. این ترکیب از پاسخ ها به دیگران اجازه می دهد تا بدانند موضوعی اشتباه است و باعث ایجاد میل کمک در دیگران شود. غم در زندگی به ما نشان می دهد که راهی یا چیزی به خوبی پیش نمی رود اگر ما اجازه ندهیم که غم ما را از پا در آورد یک راه مفید برای مقابله با از دست دادن و ناامیدی است.

2

تشخیص در آوا:

حملات گریه یا هق هق یا شیون.

می تواند برای چند دقیقه آواهای تولید شده طول بکشد.

3

تشخیص در چهره:

گوشه لب ها رو به پایین می رود.

ممکن است نگاه به سمت پایین حرکت کند.