رضایت دیدگاه داچر کلتنر

شما اینجا هستید:

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و ... با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان رضایت دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود.

رضایت در آمریکا، انگلیس و آلمان تأیید شده است و در دیگر کشورها با تحقیق مشخص می شود.

این هیجان با برانگیختگی کم و هیجان های مثبت، اطمینان، ایمنی و آرامش درونی ایجاد می شود. در بسیاری از موارد در مقابل هیجان ترس که همراه با انگیختگی بالا و عدم قطعیت است دیده می شود.

 

1

زمانیکه افراد به این احساس فکر می کنند، کلمات راحت، صلح آمیز و آرام به ذهن آنها خطور کرده وبرای بسیاری از افراد این هیجان تنها یک احساس مورد علاقه نیست بلکه یک هدف برای تمامی زندگی است. وقتی که ما احساس امنیت و اطمینان برای دوره  ای از زمان مثلاً یک لحظه، یک ساعت و در صورت خوش شانسی حتی یک روز داشته باشیم رضایت به وجود می آید.

این هیجان زمانیکه ما با عوامل استرس زا در ارتباط نباشیم برانگیخته می شود. چرت زدن در زیر سایه یک درخت در روزی آفتابی یا بهره مند شدن از یک سرگرمی همراه با کسی که عاشق او هستیم یا مراقبه تمامی موقعیت هایی برای کمک به احساس رضایت است.

هنگامیکه افراد احساس رضایت دارند، به جای برنامه ریزی برای آینده به زمان حال فکر می کنند  یا نگرانی های گذشته را به خاطر می آورند.

رضایت هیجانی است که به راحتی بدن را در موقعیت های مختلف زندگی کمک می کند. این هیجان لزوماً به ثروت مربوط نیست بلکه به داشته هایی که باعث راحتی با توجه به استانداردهای شخصی می شود، بستگی دارد. احساساتی واقعی از رضایت یکی از تغییر های پیش بینی کننده شادی و خشنودی از زندگی و بهبود سیستم ایمنی و سلامت جسمانی افراد است.

2

تشخیص در آوا:

دم و بازدم عمیق و طولانی

یک تن آغازین بلند و اتمام آن با تن پایین

صدای آرام، نرم و آهسته همراه با تنفس طبیعی

باز شدن دهان که معمولاً همراه با آرامش و بیان ”ahh…“ است.

دهان بسته همراه با آرامش و بیان ”hmm….“ است.

 

 

3

تشخیص در چهره:

در حال حاضر هیچگونه حالت چهره ارائه نشده است.