اسکیزوفرنی Schizophrenia

شما اینجا هستید:

معنی: اسکیزوفرنی

بیماری روان پریشنده ای که با اختلال های عمیق در کارکرد شناختی، گم گشتگی و دوپارگی فکر و هیجان همراه است. هنوز ثابت نشده است که این بیماری از نقص بخصوصی در کارکرد مغز ناشی می شود ولی مسلماً یک بیماری آگاهی است.