خاراندن

شما اینجا هستید:

زمانی که سوالی پرسیده میشود و فرد تردید دارد یا بلاتکلیف است و یا اطلاعی ندارد این حرکت را انجام میدهد. رفتار خاراندن در زمان ترشح هورمون های ضد درد که برای ایجاد آرامش در مواجهه با ناراحتی های عاطفی هستش اتفاق می افتد ، در زمان های دیگر خاراندن حقیقتا برای از بین بردن خارش اتفاق می افتد .