علاقه مندی

شما اینجا هستید:

رفتار غیر کلامی فردی فقط در موقعیتی که در آن قرار داریم ،مثل یک پیام ارتباطی عمل میکند و اغلب با بسیاری از رفتارهای غیرکلامی و پیام های کلامی دیگر همراه است و با توجه به موقعیت باید تعبیر شود مثلا هم جهت بودن نیم تنه ی بدن ،ساق پاها ،پاها ،بازوها ،دست ها و سر به سمت شخص مقابل نشان دهنده ی علاقه مندی و موافقت میباشد .

اشارات و حرکاتی که نشان میدهد فرد مقابل به طور فعال توجه میکند و علاقه مند است مانند : کج کردن سر 45 درجه و به سمت داخل ، تماس منظم چشم ، سکوت بیشتر ، جویدن لب یا مداد ، چین روی پیشانی ، نگاه رو به بالا ، خاراندن سر و ...