شانه بالا انداختن

شما اینجا هستید:

به رسمیت شناخت در جهان برای بیان شک و عدم اطمینان که با بالا انداختن شانه ها به سمت گوش ها بیان میشود ،شانه بالا انداختن میتواند حاکی از نا امیدی ،بی تفاوتی یا کناره گیری باشد .