خفه شو

شما اینجا هستید:

معنی : خفه شو

محل : فرانسه

این ژست کاملاً آشکار و تند مانند پنیر فرانسوی است. همچنین به عنوان دریچه و خفه شو شناخته شده است.اغلب در زمان موعظه کردن این ژست به معنی دهنتو ببند و تقلید از بسته شدن دهان نشان داده می شود. برای نشان دادن آن دست خود را مستقیم گرفته و انگشت شست را مانند گرفتن تکه ای پنیر مثل گیره نشان می دهید.