گاز یا ترمز

شما اینجا هستید:

این کد داری دو تفسیر است و بسته به بافت زمینه و برون فکنی عواطف چهره و دیگر کد ها باید به جواب رسید

از دیدگاه  ناورو :این حالت گاز دادن بیان شده

زمانیکه انگشتان پا به سمت بالا باشد همانند تصویر روبرو معمولا به معنای این است که فرد در mood  خوبی است، یا فکر و یا موضوع مثبتی را می شنود.

از دیدگاه دکتر مونیکا ماچنیک : این شکل از ایستادن ترمز کردن بیان شده

فقدان علاقه، پاها ترمز می گیرد.

 توضیح :

خُلق (به انگلیسی: Mood) یک وضعیت هیجانی است که از هیجان متفاوت است، کمتر مربوط به مورد خاصی است، شدت آن کمتر است و کمتر احتمال دارد که به دلیل محرکی بیرونی به وجود آمده باشد. خلق را عموما می‌توان به دو معیار مثبت و منفی ارزیابی کرد، یعنی در کلامی دیگر، مردم عموما از «خوش‌خلق بودن» و یا «بدخلق بودن» به عنوان تعریف وضعیتی استفاده می‌کنند.

هرچند که حالات خلقی اغلب وضعیت‌های عاطفی مواج و فراگیری شمرده می‌شوند، اما خلق همچنین از مزاج و صفات شخصیتی که بسیار پایه‌ای و پایدار هستند نیز متفاوت است. با این وجود، برخی ویژگی‌های شخصیتی مانند خوش‌بینی و روان رنجور خویی مستعد ایجاد انواع خاصی از خلق‌ها می‌باشند. آشفتگی‌های طولانی مدت در خلق مانند اختلال افسردگی اساسی و اختلال دو قطبی به عنوان اختلالات خلقی در نظر گرفته می‌شوند. خلق یک وضعیت درونی و ذهنی است اما اغلب ممکن است از وضعیت‌ها و رفتارهای دیگر ناشی شود. "ما ممکن است به واسطه یک رویداد غیر منتظره به سوی خلقی هدایت شویم، مثلا خلق شاد از دیدن یک دوست قدیمی، و یا خلقی خشم‌آلود ناشی کشف خیانت یک شریک، همچنان که ممکن است بدون دلیل مشخصی در یک وضعیت خلقی خاص قرار بگیریم.“