وابسته به طرز تفکر شخص Subjective

شما اینجا هستید:

معنی: وابسته به طرز تفکر شخص

(گزاره) اگر صدق یا کذب گزاره ای به آنچه در ذهن یک شخص (سوژه) روی می دهد بستگی داشته باشد، آن گزاره Subjective است. وابسته به شخص.