ده اشتباه بوسیله زبان بدن در مصاحبه

شما اینجا هستید:

 

زبان بدن در مصاحبه های کاری یکی از مواردی است، که بر انتخاب مصاحبه کننده تاثیرگذار خواهد بود، اشارات و حرکات مشاهده شده از سمت مصاحبه شونده در زمان پاسخ به پرسش های آنها است و دلیل این امر:

1- فضای مصاحبه.

2- محرک های کنترل شده.

3- عدم وجود متغییر های مزاحم است.

در این نوشته ده اشتباهی که مصاحبه شونده ها در طول یک مصاحبه انجام می دهند را بیان می کنیم، این مطلب با عنوان ده اشتباه به وسیله ی زبان بدن در مصاحبه در سایت (forbes) منتشر شده است.

1

اشارات و حرکات نامطلوب

تکیه دادن به عقب نمایانگر تنبلی است. خم شدن به جلو حالت تهاجمی را می رساند. و خمیده بودن نیز تنبلی را می رساند. کارشناسان می گویند برای نمایش یک موقعیت طبیعی صاف بنشینید به نحوی که می خواهید سر شما به سقف برسد.

2

قطع تماس چشمی

سینتیا برنهام استاد جاذبه می گوید : تماس چشمی خود را به وسیله یکبار پلک زدن حفظ نمائید. وی می گوید ما تمایل داریم در اولین برقراری ارتباط با افراد تماس مداوم چشمی را ناخوشایند تعبیر کنیم. این همان زل زل نگاه کردن است سعی کنید بوسیله ی پلک زدن این موضوع را از بین ببرید، وی می گوید در زمان دست دادن در اول مصاحبه می توانید از این روش بهره ببرید.

3

اشاره و برخورد محکم

سینتیا برنهام برخورد محکم و اشارات حرکتی می تواند فضای بین شما و مصاحبه کننده را قطع کرده و آن را تبدیل به یک فضای تهاجمی نماید.

4

دست به سینه

کارن فریدمن متخصص ارتباطات می گوید : دست به سینه بودن حالت تدافعی و مقاوت را ارسال می کند. زمانیکه شما حالت بدنی باز را نشان دهید بیشتر  نزدیک شدن به نمایش می گذارید.

5

تکان بیش از حد

برنهام می گوید : این یک عادت رایج در زنان است، در این حالت مانند یک عروسک پاندولی دائم تکان می خوریم این حالت ضعف و عدم تمرکز را نشان می دهد. اشاره با سر آن هم یک یا دوبار به حالت توافق خوب است. سعی کنید ابتدا مرکزی که در آن راحت هستید را پیدا کرده و آنجا مسقر شوید.

6

بی قراری

بی قراری خود را متوقف کنید. آماندا آگوستین می گوید : انرژی های که نشان دهنده ی حالت های عصبی است می تواند مسیر مصاحبه را تغییر دهد. شما می خواهید مصاحبه کننده به مطالبی که شما می گویید تمرکز داشته باشد، نه صدای پول خردهای جیب شما یا ریشه های ناخن.

7

گذاشتن دست ها در پشت

شما می خواهید نزدیک و باز به نظر برسید. پس سعی نکنید برای کنترل حرکات و بی قراری، دست های خود را نگه دارید، این موضوع به خصوص در زمان شروع مصاحبه اهمیت دارد. فریدمن می گوید: گذاشتن دست ها در پشت بر روی کمر و یا در جیب ها شما را آدم سرسختی نشان می دهد.

8

عدم تطبیق عواطف و گفته ها

مت ایونتف متخصص ارتباطات می گوید : اگر تن صدای شما با حالات چهره تطبیق ندارد خود را در آب گرم پیدا کنید. اگر کسی از شما بپرسد: بیشترین احساس شما در این مورد چیست ؟ و شما صورت خود را در زمان پاسخ بی احساس نشان دهید، پیام خوب ارسال نمی شود.

9

چشمان با تدبیر

فریدمن می گوید : حرکات چشم سریع ( حالت پریشان ) و حرکت به سمت بالا  نشان دهنده ی فردی است که دروغ می گوید و یا به خودش اطمینان ندارد. این موضوع مهم است که برای انتقال اعتماد به نفس و اطمینان مستقیم به چشمان فرد مقابل نگاه کنیم.

10

خیره شدن

آماندا آگوستین کارشناس کاریابی می گوید : برای نشان دادن اعتماد به نفس به چشمان مطاحبه کننده نگاه کنید. اما پس از مدت زمانی پلک بزنید زیرا خیره نگاه کردن در چشمها نشان دهنده ی حالت تهاجمی است، ما نمی خواهیم مصاحبه کننده را وحشت زده کنیم.