آینده ی ترسیم مشخصات جنایتکار

شما اینجا هستید:

هر بحثی پیرامون آینده ترسیم مشخصات جنایتکار باید با نگاهی به جایگاه امروز ترسیم مشخصات جنایتکار صورت بگیرد.اگرچه آغاز ترسیم مشخصات جنایتکاران به بیش از صد سال پیش بازمی گردد،ترسیم گری اخیرا رسمی شده و به عنوان زمینه ای مطرح در تحقیقات پلیسی حضور دارد.ترسیم مشخصات جنایتکاران در حال رشد و توسعه است.همه ی ترسیم گرانبر سر آنکه باید از کدام روش در ترسیم مشخصات جنایتکار استفاده شود و بهترین سابقه برای ترسیم گران چه باید  باشد توافق کلی ندارند.

1

سه رویکرد موجود ترسیم مشخصات جنایتکار

تاکید مراکزی مثل FBI و RCMP بر سابقه‌ی تحقیقات پلیسی است.بسیاری از افرادی که در این مراکز مشغول به کار هستند اعتقاد دارند بدون سابقه ی کار مستقیم بر مسائلی مثل جنایت و جنایتکاران و رفتار جنایتکاران نمی توان ترسیم خوبی از مشخصات جنایتکار ارائه داد.سایر ترسیم گران معتقدند که دانش عمیق روانشناسی مهم ترین ابزار برای ترسیم گر است.در دهه ی ۸۰ میلادی روانشناس انگلیسی دیوید کانتر روشی که آن را روانشناسی تحقیقاتی می نامید ایجاد کرد.روانشناسی تحقیقی از رویکرد های حاضر در علم روانشناسی برای ترسیم مشخصات جنایتکار استفاده می کرد.امروزه بسیاری از ترسیم گران دنباله رو روش او هستند.

رویکرد FBI و روانشناسی تحقیقاتی هر دو در ترسیم مشخصات جنایتکار، به شدت به داده های آماری وابسته هستند.به عنوان مثال قتل های سریالی مرتبطی را تصور کنید.آمار ها بر اساس پرونده های مشابه گذشته نشان می دهد که قاتل مردی سفید پوست ۲۰ یا ۳۰ ساله است.پس ترسیم گر چه از روش FBI و چه از روانشناسی تحقیقاتی استفاده کند مضنون را مردی  احتمالا۲۰ یا ۳۰ ساله  و سفید پوست تعریف می کند.رویکرد های اخیر در ترسیم مشخصات جنایت کاران به داده های آماری وابسته نیستند.در دهه ی ۹۰ میلادی،برنت تروی رویکردی که آن را آنالیز رفتاری مدارک جرم می نامید ایجاد کرد.در این رویکرد با هر جنایت مثل یک پرونده ی مستقل رفتار می شود و مشخصات جنایتکار را فقط و فقط بر اساس داده های مشخص آن جنایت یا جنایات سریالی ترسیم می شود.

بسیاری از ترسیم گران یکی از این سه رویکرد را دنبال می کنند و قویا باور دارند که رویکرد اتخاذ شده توسط خودشان رویکرد صحیح است.در واقع بعضی از ترسیم گران روش هایی غیر از روش خودشان را به شدت بی اعتبار می دانند.

2

جمع بندی ترسیم مشخصات جنایتکار

رشد این رشته وابسته به  توافق بر اصول اصلی و طرق آماده سازی در زمینه ی ترسیم مشخصات جنایتکاران است.در مصاحبه ای در Court TV توسط کاترین رامس لند گرگ مک کری ،مامور بازنشته ی FBI بیان کرد که در حال حاضر استانداردهای لازم برای ترسیم گران وجود ندارد.در حال حاظر هر کسی می تواند ادعا کند که ترسیم گر مشخصات جنایتکاران است.از ترسیم گران آزمونی گرفته نمی‌شود و آنان مدرکی دریافت نمی کنند که نشانگر این باشد که واجد شرایط هستند.برای تخصصی شدن این رشته ،این شرایط باید تغییر کند.هم اکنون قدم های اولیه برداشته شده است.

برنت تروی کتابی با قصد ارائه استاندارد هایی برای ترسیم گران و ترسیم مشخصات جنایت کاران نوشته است .اما همگان بر سر متد او،که آنالیز رفتاری مدارک جرم است،توافق ندارند و این باعث زیر سوال رفتن ایده‌های مطرح شده توسط او می‌شود.اما  در نهایت این کتاب باعث می شود مردم درباره ی ایده های مطرح شده فکر و بحث کنند و این خود می تواند نقطه ی شروعی باشد.

برای مدتی طولانی،بی اعتمادی میان ترسیم گرانی که در دستگاه قانون فعالیت می کنند و آن دسته از ترسیم گرانی که سابقه تخصص در روانشناسی داشتند وجود داشت.این شرایط هم اکنون در حال تغییر است. FBI هم اکنون با پزشکان قانونی رابطه کاری نزدیک تری ایجاد کرده است.روانشناسان در بخش رفتار شناسی FBI استخدام می شوند و BSU با پزشکان قانونی روانشناس در کالج ها و دانشگاه ها تحقیقاتی انجام می دهد.این کار گروهی باعث ایجاد رشته ای شده که تجربه حقیق جنایی و دو قوه ی علمی و داده های آماری روانشناسی هر یک در آن نقش مهمی بازی می کنند.مک کری نوشته است ترسیم مشخصات جنایتکاران زمانی نتیجه بخش تر خواهد بود که قوای روانشناسی و علم پزشکی قانونی با یکدیگر جمع شوند.

ریچارد کوسسیس ،روانشناس استرالیایی ذکر کرده است که ترسیم گران باید درباره ی سایر جنبه های این رشته نیز به توافق برسند.کوسیس ادعا می کند تا زمانی که همگان بر سر اصول اساس و متد های ترسیم مشخصات جنایتکاران مشاجره می کنند،کسی به خود زحمت آزمایش سوال های اساسی در زمینه‌ی ترسیم مشخصات جنایتکاران به خود نمی دهد.کوسیس می گوید یک توافق کلی بر سر اینکه ترسیم مشخصات جنایتکاران باید شامل چه مواردی باشد و یک ترسیم خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد،صورت بگیرد.

در حالی که این بحث ها در زمینه ی ترسیم مشخصات در جریان است،سایر رشته ها به توسعه ی آنچه سهم مهم خودشان است مشغولند.

3

 

روش های جدید و در حال شکل گیری ترسیم مشخصات جنایتکار

متد های تحقیق جنایی دیگری نیز در ۲۰ سال گذشته در حال رشد هستند که ترکیب آن ها با ترسیم مشخصات جنایتکاران می تواند بسیار نتیجه بخش باشد.این متد ها شامل،ترسیم مشخصات جغرافیایی،آنالیز های متنی،روانشناسی زبانی و سیستم های کامپیوتری که جرائم خشونت آمیز را تشخیص می دهند و ارتباطشان را می یابند هستند.

ترسیم مشخصات جغرافیایی محل سکونت و محل کار و مسیر های تردد مضنونی که مرتکب جرائم سریالی شده است را به صورت احتمالی مشخص می کند.این روش برای جرائم خشونت آمیز استفاده می شود و بهترین کارایی را زمانی دارد که با ترسیم مشخصات جنایتکار همراه می شود دارد.مکان های مرتبط با جرم صورت گرفته مکان هایی هستند که مضنون ابتدا با قربانیان برخورد داشته،یا به قربانی حمله کرده است،مکانی که قربانی آنجا به قتل رسیده است(اگر جرائم مورد بررسی قتل باشند)،مکانی که جنازه ی قربانی رها شده است. این مکان ها وارد سیستم کامپیوتری می شوند.کامپیوتر از این اطلاعات برای مشخص کردن نقطه ی لنگر اندازی مضنون که معمولا محل سکونت و یا محل کارش است استفاده می کند.حداقل اطلاعات ۵ جنایت انجام شده و محل های مرتبط با آن برای ترسیم کامل مشخصات نیاز است.برخی از آنالیز ها می توانند با اطلاعات کمتری انجام شوند.