راز دست های دو زوج

شما اینجا هستید:

 

از کتاب زبان بدن نوشته ی: مونیکا ماچنیک
سه حالت دست که زوجین در زمان راه رفتن اقدام به گرفتن دست طرف مقابل می کنند، در مورد نگرش فرد و امیال و باورهای وی در مورد آن رابطه پیامی را بازگو می کند.

 

کدهای گرفتن دست در زوجین

فقط انگشتها نگه داشته شده است، فاصله را حفظ کن.

انگشت های قفل شده : نمایش یا یک زندگی صمیمی و قلبی واقعی

در این حالت مرد به خود می بالد.