لمس کردن با شست / نمایش شست

شما اینجا هستید:

ما نمایش انگشت شست را به طور معمول توسط خانواده سلطنتی و همچنین توسط وکلای دادگستری که در حال تلاش برای نمایش اصالت، نجابت و سخاوت خود هستند را شاهد هستیم ،این کد با پوشاندن همه انگشتان بجز شست اتفاق می افتد مانند مشت کردن لباس با شست بیرون یا گذاشتن دست ها در جیب با شست بیرون یا شیئی را در دست نگه داشتن با شست رو به جلو و بیرون و... نمایش شست نشان دهنده ی اعتماد به نفس، تسلط، آگاهی، برتری و حتی در مواردی تهاجم و پرخاشگری میباشد که با توجه به بافت زمینه باید تفسیر شود .