شست رو به بالا

شما اینجا هستید:

 

اشاره ها و حرکات بدن به پنج نوع مختلف تفکیک میشوند ؛علامت ها ،نمایشگرها ،حالت های نمایشی تاثیرگذار و تنظیم کننده ها .

علامت ها باید توسط بسیاری از افراد یک گروه ،کلاس ،فرهنگ یا خرده فرهنگ شناخته شوند .این حرکات کاملا آگاهانه استفاده میشوند و در هر فرهنگی میتواند معنی متفاوتی را داشته باشند مانند شست رو به بالا که انگشتان دیگر مشت شده اند و فقط شست نمایش داده میشود این علامت در آمریکای شمالی نشان میدهد که همه چیز خوب است و در استرالیا، آفریقا، جنوب اروپا و خاورمیانه یک توهین جنسی و در آلمان شماره 1 و در ژاپن شماره 5 معنی میدهد.