کج کردن سر

شما اینجا هستید:

اگر فردی در حال خندیدن سر خود را کج کند، ممکن است به معنای عشوه گری باشد، مخصوصا اگر این عمل به همراه پرتاب موها به سمت دیگر همراه با حفظ تماس چشمی باشد.