ضربه زدن

شما اینجا هستید:

معنی : ما باید رابطه جنسی داشته باشیم؟

محل : خاور میانه

برای قرار ملاقات گذاشتن با انگشت اگر ماساژ گردن و بینی با شکست مواجه شد امکان دارد بخواهید یک ژست واضح تر را برای دعوت جنسی از یک خانم امتحان کنید. یک دست را مشت کرده و روی کف دست دیگر بزنید اینکار را تکرار کنید. ریتم اینکار باید تقلیدی از عمل عشقبازی باشد، مثل بم مترونوم عاشقانه ، اگر در انجام این کار موفق شوید بزودی یک موسیقی دلپذیر با هم خواهید ساخت.