آزمون سنجش نظریه ذهن (چشم ها)

شما اینجا هستید:

سنجش نظریه ذهن به شما این امکان را می دهد، که وضعیت خود را در درک امیال و باورهای افراد دیگر مورد آزمون قرار دهید. نتیجه این آزمون به شما اطلاعاتی می دهد که از طریق آن درصد موفقیت شما در ارتباطات قابل پیش بینی خواهد بود و همچنین نقاط ضعف و قدرت شما را در کشف امیال و باورهای افراد دیگر مشخص می کند.

دو توانایی اصلی که انسان ها را از سایر گونه ها متمایز می کند، نظریه ذهن و زبان است. عبارت نظریه ذهن در سال 1978 توسط دو پریماتولوژیست به نام های پریماک و وودراف با این سوال که (( آیا شامپانزه ها نظریه ذهن دارند؟ )) وارد ادبیات پژوهشی شد.

انسان موجودی اجتماعی است، و عدم توانایی در برقراری ارتباط ، مبادله افکار واحساسات و درک امیال و باورهای افراد دیگر باعث می شود تا بقای فرد در جامعه با مشکل مواجه شود. در این مجموعه با استفاده از تست تجديد نظر شده تست چشم ها (بارون ـ كوهن و همكاران، 2001) آسيب‌هاي خاص نظريه ذهن مورد بررسی قرار می گیرد. (حالت های ذهنی)

فرم تجديد نظر شده اين تست (فرم 36 آيتمي) شامل عكس‌هايي از ناحيه چشم (از ابروها تا اواسط پل بيني) هنرپيشه‌هاي زن و مرد است. با هر آيتم چهار توصيف حالت ذهني (يك حالت هدف و سه حالت انحرافي با همان ارزش هيجاني) ارايه مي‌شود. تنها با استفاده از اطلاعات بينايي شما باید بهترین كلمه‌اي که توصيف كننده فكر يا احساس صاحب چشم‌هاست را انتخاب كنید

اين تست محدويت زماني نداشته و مي توانید در هر تصوير تا پيدا كردن جواب صحيح درنگ كرده و بعد به سؤال بعدي بروید و درصورت مبهم بودن معناي كلمات مي توانید معناي آن را از طریق لغت نامه استخراج نمایید.

براي نمره‌گذاري به هر جواب صحيح نمره يك تعلق مي‌گيرد، نمرات بين دامنه صفر و 36 خواهد بود. نمره بين 30-22 نشانگر نظريه ذهن متوسط، نمره كمتر از 22 نشانگر نظريه ذهن پايين و نمره بالاتر از 30 نشانگر نظريه ذهن بالاست. به این معنی که توانایی شما در سنجش امیال و باورهای افراد در چه سطحی قرار دارد.

شما باید متن درج کنید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.