لمس گردن

شما اینجا هستید:

اگر فردی بلافاصله پس از شنیدن موضوعی گردن خود را لمس کند ممکن است احساس اضطراب شدید داشته باشد یا در خصوص آن موضوع آسیب پذیر است. منطقه اطراف گلو  و گردن جزو آسیب پذیر ترین مناطق بدن است. دلیل این موضوع عملکرد این قسمت در رفتارهای خوردن و تنفس است. زمانیکه افراد با وسیله ای این منطقه را می پوشانند به طور غریزی از خود حفاظت می کنند. اغلب گرفتن گلو در زمان شنیدن خبری ناگوار با دیدن یک فاجعه ناگهانی دیده می شود.