لمس گردن

شما اینجا هستید:

معنی : علاقه رمانتیک

محل : لبنان

احساسات دقیق و عالی.

گردن به عنوان یکی از مناطق مانور عاشقانه در نظر گرفته می شود. در آمریکا ”necking“ مترادف با بوسه در نظر گرفته می شود و در لبنان یک مرد با مالیدن پشت گردن می تواند علاقه رمانتیک خود را به یک خانم جوان نشان دهد. افرادی که مشکلات گرفتگی گردن دارند مواظب انجام این حرکت در مکان های عمومی باشند تا مبادا تلاش برای باز کردن گرفتگی گردن منجر به جذب معشوقه های زیادی نشود.