لمس کردن

شما اینجا هستید:

زبان بدن لمس کردن یکی از مواردی است، که سوگیری تفسیر ایجاد می کند. برای تفسیر زبان بدن لمس کردن حتما باید به بافت زمینه، مرحله رابطه لمس کننده و لمس شونده، نحوه، محل لمس و نوع لمس دقت کنیم.

به طور کلی لمس کردن می تواند خودآگاه و ناآخودگاه باشد، که تفسیرهای متفاوتی دارد. همچنین لمس خود با دیگران بسیار متفاوت است، برای تفسیر لمس خود به مطلب تنظیم کننده ها مراجعه کنید.

لمس کردن اتفاقی بدون منظور (مقصود) در میان مردم معمولا در محیط های شلوغ و پر ازدحام اتفاق می افتد ، و یا از روی آگاهی انجام میشود که در این صورت معانی زیادی در بر دارد "به عنوان مثال زمانی که یک زن در مقابل یک مرد که مورد توجه وی است تماس حاصل میکند و آهسته میگذرد مملو از معنی میباشد ".