نمایش شکمی

شما اینجا هستید:

این اصطلاح اولین بار توسط جو ناوارو در کتاب خود به نام بدن هرچه می گوید، بلندتر از کلمات است، نوشت. نیم تنه بدن از نظر محافظت از اعضای حیاطی و اساسی بدن مانند قلب، ریه ها، کبد، روده، شش ها وغیره بسیار حائز اهمیت میباشد . در معرض گذاشتن این قسمت به معنی آن است که اعتماد داریم که مورد حمله و آسیب قرار نخواهیم گرفت، بنابراین این کد یک سیگنال از تمایل است ،نمایش شکمی متمایل به طرف مقابل نشان دهنده علاقه مندی و دوست داشتن است .