نشانه های ضعیف تشخیص دروغ

شما اینجا هستید:

نشانه های ضعیف تشخیص دروغ به عنوان نشانه های با قدرت کم در دروغگویی مطرح می شوند، اما سلاحی قوی برای تشخیص دروغ در دستان مفسر هستند.

1

کسب صلاحیت

افرادی که قبل از پاسخ به سوال از جملات کسب صلاحیت مانند: "صادقانه بگویم."، "مطلبی که می خواهم بیان کنم واقعا ...."، "من تمایل ندارم این ایده غلط اما ... " و "به نظرت واقعا بیشتر شبیه به ..." استفاده می کنند، می خواهند اعتقاد عمیق خود به مطلبی که بیان می شود را نشان دهند. این نوع بیان می تواند نشان دهنده عدم اعتقاد آنها به متقاعد کردن شما باشد و به همین دلیل تلاش خود را افزایش می دهند.

2

پاسخ مبهم و غیر صریح

مانند " این باید حدود نیمه شب ..."، " شاید به این دلیل بود که ..."، " احتمالا حدود ساعت دو ..."، "به نظر می رسید ...." این کدها بیشتر نشان دهنده عدم اعتماد به نفس فرد در بیان کامل و دقیق حقیقت است.

3

عدم تطبیق پیام با فرد

دقت داشته باشید که فرد شلوغ در زمان ارسال پیام ساده به احتمال زیاد در حال تلاش برای دروغ گقتن است. تغییر روش یک پسر از ارسال پیامی مطابق با جنسیت او و ارسال پیام مانند یک دختر زنگ خطری برای دروغگویی است. حتما به تطبیق پیام با جنسیت، شخصیت و ... فرد مقابل دقت کنید.

4

رقص متشنج

این کد به معنی فراموشی و اشتباه در استفاده و تطبیق زمان در پیام ارسالی است. فرد بین زمان حال، گذشته و آینده پرش های نوشتاری دارد. مانند: "شب گذشته من با دوستانم برای چند نوشیدنی رفت اما من تمایلی به این شب گردی ها نخواهم داشت." این کد در بین مفسران به افیون زمانی معروف است.

5

جزئیات ناچیز

بیان جزئیات ناچیز در یک چت نشان دهنده تلاش برای تغییر آهنگ گفتگو و در اختیار داشتن زمان بیشتر برای ساختن داستان و جلب اعتماد طرف مقابل به این موضوع که من با بیان کوچک ترین جزئیات همیشه با تو صادق هستم، می باشد. هزینه و فرصت یادسپاری و یادآوری بسیاری از جزئیات باعث می شود که مغز انسان به این محرک ها بی توجه باشد.

6

نکات دستوری

تغییر در روند استفاده یا عدم استفاده از نکات دستوری مانند نقطه، ویرگول و ... نشان دهنده تشنج فرد است، به احتمال زیاد در صورت مشاهده تغییر در استفاده از نکات دستوری طرف مقابل در حال دروغگویی است.

7

حذف ضمایر شخصی

در زمان دروغگویی افراد بیشتر ضمایر شخصی را حذف کرده و از فعل های مجهول برای فاصله گرفتن از موضوع استفاده می کنند.