سندروم کورساکوف

شما اینجا هستید:

سندروم کورساکوف در اثر کمبود ویتامین ب1 یا همان تیامین به وجود می آید. این سندروم باعث می شود که حافظه کوتاه مدت به درستی عمل نکند و همچنین باعث تغییرات بینایی و عدم تعادل می گردد.
موضوع مهم در مورد این افراد افسانه‌بافی است. شخص مبتلا در راستای بهینه سازی حافظه از دست رفته شروع به حدس زدن می کند.

1

همانطور که در فیلم مشاهده می کنید این افراد در خصوص تمامی سوالات از حدس زدن استفاده نمی کنند بلکه در مورد سوالاتی که فکر می کنند باید پاسخ آنها را بدانند، دست به افسانه بافی می زنند. (اهمیت پرسش و پاسخ در شناخت افراد)
- چرا همسرتون رو به قتل رسوندين، خانم "وايلمن"؟
- من ... نمی دونم.
- شما به پليس گفتيد که پول بيمه رو مي خواستيد.
- بله درسته، پول بیمه.

2

در تاریخچه رفتاری این افراد در بسیاری از موارد مصرف بیش از حد الکل قابل مشاهده است. (ترسیم گذشته افراد به وسیله علت و معلول)

3

نکته قابل تعمق در خصوص این افراد علت ارائه شده توسط پژوهشگران به افسانه بافی است. پژوهشگران معتقدند که این افسانه بافی مغز ریشه در حفظ هیجان خوشایند بودن است. ( هیجان خوشایند بودن چیست؟ در طول زندگی چقدر هزینه برای خوشایند بودن صرف می کنیم؟)

نکته مهم فیلم: استفاده از یک عصب شناس در تشخیص بیگناهی یک فرد است. ( جای خالی متخصصان حوزه علوم شناختی در کسب و کارها)