ناحیه ورنیکه Wernike’s Area

شما اینجا هستید:

معنی: ناحیه ورنیکه

قسمت خلفی شکنج گیجگاهی زبرین (ناحیه بیست و دوم) که اگر دچار ضایعه شود ممکن است به ناتوانی در گفتار معنی دار یا فهم آن بیانجامد – وضعیتی که زبان پریشی ورنیکه نام دارد. نگاه کنید به ناحیه بروکا.