آنالیز نوشتاری

شما اینجا هستید:

آنالیز نوشتاری یکی از متد های آنالیز است.در این روش از کامیپوتر برای بررسی نامه‌هایی که مضنون برای پلیس ،روزنامه ها و افراد و شرکت ها می فرستد استفاده می شود.

1

آنالیز نوشتاری که منجر به دستگیری یونابامبر می شود

از سال ۱۹۷۸ تا سال ۱۹۹۵،مضنون بمبهایی برای افراد مختلف در سراسر آمریکا ارسال می کرد.به نظر می رسید که مضنون از پروفسور های دانشگاهی بسیار تنفر دارد به همین علت به عنوان یونابامبر شناخته می شد. FBI بدون هیچ شانسی به دنبال یونابامبر بود.بین سال های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۳ خبری از بمب گذاری نبود و اف بی ای امیدوار بود که یونابامبر مرده باشد یا در زندان باشد.اما بمب گذاری ها دوباره آغاز شدند.اف بی ای لیستی ۵۰۰۰۰ نفره از مضنونین تهیه کرد!دستگیری یونابامبر غیر ممکن به نظر می رسید.سپس او دو مقاله به دو روزنامه ی معتبر فرستاد.زنی که این مقالات را خوانده بود گمان می کرد که نوشته های فرشتاده شده شبیه نوشته های برادر همسرش است.همسرش مقالات را با نامه هایی که از برادرش دریافت کرده بود مقایسه کرد و متاسفانه به این نتیجه رسید که حق با همسرش است.او با FBI تماس گرفت.با اطلاعات او FBI یوبامبر که مردی با بیماری روانی به نام تد کزینسکی بود را پیدا و دستگیر کرد.

2

یکی دیگر از متد ها آنالیز نوشتاریست.در این روش از کامیپوتر برای بررسی نامه‌هایی که مضنون برای پلیس ،روزنامه ها و افراد و شرکت ها می فرستد استفاده می شود.در این روش شیوه ی بیان عقاید در کنار عبارات و کلمات مورد استفاده مضنون بررسی می‌شود.با مقایسه ی نمونه هایی از مضنونین پرونده با نویسنده ی نامه ها می توان مضنون مورد نظر را پیدا کرد.همچنین ادبیات مضنون را می توان با استفاده از روانشناسی زبانی انالیز کرد.با استفاده از آن می توان مشخص کرد که مضنون از کجا آمده است و نژاد،سن و پیشه او چیست و از چه سطح تحصیلات برخوردار است.

پیشرفت سیستم های کامپیوتری که به جمع آوری ،مقایسه و آنالیز جرائم خشونت آمیز می پردازند گامی مثبت و رو به جلو بوده است.این سیستم ها از برخی اصول اساسی رفتارشناسی که در ترسیم مشخصات جنایتکار به کار گرفته می شود استفاده می کنند و بدین وسیله ارتباط میان جرائم مختلف که  در مکان های مختلف رخ داده اند را پیدا می کنند. RCMP کانادا سیستم آنالیز ارتباطی جرائم خشونت آمیز (ViCLAS) را طراحی کرده است. FBI نیز برنامه ی دستگیری مجرمان خشونت آمیز (ViCAP) را  که برای ایالات و نیروی پلیس مجانی است راه اندازی کرده است.متاسفانه تمام مراکز پلیس آمریکا هنوز تصمیم به استفاده ازین برنامه نگرفته اند.سودمندی این سیستم با استفاده ی تمامی مراکز آن افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.

3

ترسیم مشخصات جنایتکاران به صورت گسترده ای از سال ۱۹۷۲ زمانیکه FBI برنامه هایی در این زمینه راه اندازی کرده است ،پیشرفت چشم گیری داشته است.اگرچه هنوز نکات بسیاری برای یادگیری و پیشرفت این سیستم وجود دارد.هر کس که تصمیم بگیرد یک ترسیم گر مشخصات جنایت کار بشود می تواند انتظار شغلی پر هیجان و چالش برانگیز را داشته باشد.