لبخند

زبان بدن لبخند یا همان تفسیر انواع لبخند به دلیل توانایی این رفتار در مدیریت نقاب بسیار مهم است. از سوی دیگر همیشه لبخند با لذت را مفسرین و افراد اشتباه تفسیر می کنند، لبخند یک رفتار است که یکی از علل آن می تواند لذت باشد، در صورتیکه لذت یک هیجان است.

لبخند واقعی که نشان دهنده لذت ایجاد شده در فرد است، ماهیچه های گونه و اطراف چشم را درگیر می کند، به نحوی که با افزایش میزان لذت لبخند باعث بسته شدن چشم ها می شود.

 لبخند عذر خواهی: زمانی اتفاق می افتد که در صورت ناهماهنگی وجود داشته باشد و معنای آن این است که " آرزو میکنم کاش آن اشتباه را مرتکب نمی شدم".

لبخند مصنوعی یا لبخند تلخ:  یک لبخند جعلی که در آن عضلات اطراف چشمها هیچ نقشی ندارند .

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک مطلب  
اطلاع از