تطبیق آیینه وار

شما اینجا هستید:

عمدا و با آگاهی انجام میشود ، که به ایجاد احساس راحتی یا ناراحتی فرد می انجامد . تطبیق آیینه وار رفتاری است که احساسات دیگران را به نفع خود تغییر میدهیم ، و در دو زمان میتواند رخ دهد :

1) زمانی که فرد کاملا مجذوب طرف مقابل شده ( ناخودآگاه )

2) زمانی که که فرد ( آگاهانه ) میخواهد نشان دهد که مجذوب شده .