نخست اندیش

گیلن باره Guillian-Barre

معنی: گیلن باره بیماری خودایمنی که در آن غلاف میلین در ریشه عصب نخاعی به صورت حاد تخریب می شود.

نخست اندیش

ماده خاکستری Gray Matter

معنی: ماده خاکستری اگر برشی در قشر مخ بدهیم و آن را باز کنیم ناحیه های ماده خاکستری و ماده سفید به وضوح مشخص اند. ماده خاکستری عمدتاً مرکب از جسم های سلولی و دندریت ها است. ماده سفید متشکل از آکسون ها (رشته ها) است.

نخست اندیش

نگاشت سراسری Global Mapping

معنی: نگاشت سراسری (یا کلی) اصطلاحی که اشاره اش به کوچکترین ساختواره های مغز با قابلیت طبقه بندی ادراکی است. این نگاشت انعکاس فعالیت نگاشت های چندگانه بازورودی (اعم از حرکتی و حسی) است که به ساختواره های غیر بازورودی و مآلاً به عضلات و گیرنده های حسی متصل اند، ادامه مطلب

نخست اندیش

سلول های گلیال Glial Cells

معنی: سلول های گلیال در دستگاه عصبی علاوه بر نورون ها، سلول های گلیال نیز وجود دارند (از ریشه گلیا در لاتین به معنای چسب). احتمالاً این سلول ها در پردازش اطلاعات نقشی ندارند بلکه چندین کار در جهت محافظت از نورون ها انجام می دهند.

نخست اندیش

پدیده های گشتالت Gestalt Phenomena

معنی: پدیده های گشتالت آن جنبه های ادراک حسی که در آن ها ورودی های حسی ساده ممکن است به طریق خاصی دسته بندی شوند و سازمان یابند و گشتالتی را به وجود آورند. گشتالت، پیکره یا فرمی است که متعلق به شی مورد مشاهده نیست ولی قابلیت های سازنده ادامه مطلب

نخست اندیش

رمز ژنتیک Genetic Code

معنی: رمز ژنتیک مجوعه قواعدی که بر طبق آن توالی های دی ان ای (DNA)، توالی های اسیدهای آمینه را در پروتئین ها مشخص می کند. این رمز مشتمل است بر سه تایی های ناهمپوشان (مثلاً AUG برای متیونین و UUU برای فنیل آلانین). تعداد سه تایی ها یا کدون ادامه مطلب

نخست اندیش

تجلی ژنی Gene Expression

معنی: تجلی ژنی فرایندی که در آن اطلاعات رمز شده در قطعه ای از دی ان ای (که ژن نام دارد) به صورت فیزیکی جدیدی، به ویژه یک پروتئین و معمولاً یک آنزیم، آشکار می شود.

error: محتوا محافظت می شود!!