نخست اندیش

تقلیل ناپذیری Irreducibility

معنی: تقلیل ناپذیری یک نظریه یا حکم تقلیل ناپذیر است هرگاه نتوان آن را کاملاً بر حسب نظریه ای توضیح داد که از نظر سازمان بندی در سطحی پایین تر است.

نخست اندیش

گیرنده های یونوتروپیک Ionotropic Receptors

معنی: گیرنده های یونوتروپیک گیرنده هایی که از نظر ساختمانی دو دسته هستند، یکی گروه گیرنده های نیکوتینی و دیگری گروه گیرنده های گلوتاماتی

نخست اندیش

پمپ یونی Ion Pump

معنی: پمپ یونی مولکول پروتئین در جدار سلول های تحریک پذیر که وظیفه آن خارج یا داخل کردن یون ها بر خلاف گرادیان الکتریکی و همراه با مصرف انرژی است.

نخست اندیش

هسته های اینترالامینار Intralaminar Nucler

معنی: هسته های اینترالامینار (میان ورقه ای) هسته های میان ورقه ای که در ورقه های فیبری تالاموس پشتی پراکنده اند، به نوبه خود سامانه جامعی را تشکیل می دهند و سازمان بندی آنها حاکی از عملکردهای مجزای حسی، حرکتی و لیمبیک است.

نخست اندیش

حیث التفاتی Intentionality

معنی: حیث التفاتی مفهومی که فرانتس برنتانو مطرح کرد و بنا بر آن آگاهی به اشیاء و امور خاص اشاره می کند – درباره چیز ها است. به معنای قصد داشتن و نیت مند بودن (intending) نیست.

نخست اندیش

یک پارچه شدن Integration

معنی: یک پارچه شدن، یک پارچگی در نظریه پیچیدگی، میزان اطلاعات دو طرفه یا میزان کاهش آنتروپی در یک سیستم. در علم مغز ارتباط، همبستگی یا اتصال سیگنال ها برای آن که به بروندادی یک پارچه منجر شود.

نخست اندیش

خطای حسی Illusion

معنی: خطای حسی، خطا سیگنال هایی که دستخوش دستکاری های روانی – فیزیکی شده اند و به ادراک حسی اشکال و وجوهی منجر به می شوند که به طور فیزیکی آزمون پذیر نیستند. اینها برداشت های “کاذب” یا “به غلط تفسیر شده” یک ورودی حسی “واقعی”اند. مرزهای خالی یک مثلث ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!