نخست اندیش

فضای کیف ها Qualia Space

معنی: فضای کیف ها بر ساخته ای حاکی از این که کیف ها را نمی توان به طور کامل تفکیک و از هم جدا کرد، بلکه با یکدیگر در یک فضای چند بعدی یا بسیار بعدی وجود دارند.

نخست اندیش

کیف Quale

معنی: کیف (جمع qualia) اصطلاحی که در اشاره به “احساس” تجربه آگاهی به کار می رود – “X بودن چه جور چیزی است” که در آن X فرضاً یک انسان یا یک خفاش است. اصطلاح “کیف ها” را، به لحاظ گستره مصداقی، معادل تجربه آگاه به کار می رود. آگاهی، ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!