نخست اندیش

ناحیه ورنیکه Wernike’s Area

معنی: ناحیه ورنیکه قسمت خلفی شکنج گیجگاهی زبرین (ناحیه بیست و دوم) که اگر دچار ضایعه شود ممکن است به ناتوانی در گفتار معنی دار یا فهم آن بیانجامد – وضعیتی که زبان پریشی ورنیکه نام دارد. نگاه کنید به ناحیه بروکا.

نخست اندیش

حافظه کاری Working Memory

معنی: حافظه کاری اشاره اش به مجموعه (یا در تمثیل رایانه ای، انباره) اطلاعات موقتی است، که در حال، در یک تکلیف (task) شناختی مورد استفاده قرار می گیرد. حافظه کاری با حافظه کوتاه مدت فرق دارد. تفاوت آنها، با آزموت های ساده و پیچیده سنجش فراخنای (span) حافظه مشخص ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!