نخست اندیش

ترشح و گردش مایع مغزی-نخاعی

ترشح مایع مغزی-نخاعی به صورت ترشح فعال توسط شبکه کورویید انجام می شود که در داخل بطن های مغز قرار گرفته است.حجم کلی مایع مغزی-نخاعی ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتی متر مکعب است و روزانه نزدیک به ۵۰۰ سانتی متر مکعب از مایع توسط شبکه کرویید تولید می شود. ۱ ترشح ادامه مطلب

نخست اندیش

پرده های مغزی

پرده های مغزی یا مننژ (meninges) لایه هایی از جنس بافت همبند هستند که مغز و نخاع را توسط سه لایه، نرم شامه (pia mater)، عنکبوتیه (arachnoid) و سخت شامه (dura mater) پوشانده اند. ۱ دو لایه زیرین پرده های مغزی یعنی نرم شامه و عنکبوتیه با هم، لپتومننژ (leptomeninges) ادامه مطلب

نخست اندیش

نورون به منزله پردازشگر

نورون به منزله پردازشگر، هر نورون هزاران سیناپس دارد که بعضی از آن ها تحریک کننده و برخی دیگر بازدارنده هستند. در هر زمان معین، تعدادی از این سیناپس ها می توانند فعال باشند و پتانسیل های پس سیناپسی تحریکی و یا پتانسیل های پس سیناپسی بازدارنده ایجاد کنند. این ادامه مطلب

نخست اندیش

پتانسیل الکتروتونیک

باز شدن دریچه های یونی باعث می شود که پتانسیل عمل به صورت فعال در طول آکسون پیشروی کند. ولی بیشتر پتانسیل های پس سیناپسی زیر آستانه تحریک هستند و به صورت غیر فعال (الکتروتونیک) در طول جدار نورون و آکسون پخش می شوند. این گونه پتانسیل ها هرچه از ادامه مطلب

نخست اندیش

طبقه بندی نورون ها

نورون ها در انواع بسیار زیاد از نظر شکل جسم نورونی، شکل زواید نورونی، نوع سیناپس ها و نوع ناقل عصبی دیده می شوند. بنابراین می توان آنان را بر حسب شکل ظاهری، نوع کار و یا ناقل عصبی که ترشح می کنند تقسیم بندی کرد. تورون هایی که در ادامه مطلب

نخست اندیش

انواع سلول های گلیال

انواع سلول های گلیال در دو نوع ماکروگلیا و میکروگلیا تقسیم می شوند که در سیستم عصبی مرکزی (CNS) و سیستم عصبی پیرامونی (PNS) وجود دارند. ۱ آستروسیتها این سلول ها فراوان ترین نوع از ماکروگلیها در سیستم عصبی مرکزی می باشند. آستروسیتها همچنین آستروگلیا نیز نامیده می شوند و ادامه مطلب

نخست اندیش

کاربرد سلول های گلیال

کاربرد سلول های گلیال در درجه اول پشتیبانی فیزیکی از نورون ها را عمل می کنند. سلول های دیگر محیط داخلی مغز، بخصوص محیط مایع نورون و سیناپس های آن ها را تنظیم می کنند و نورون ها را از بین می برند. طی جنین زایی زودرس، سلول های گلیال ادامه مطلب

نخست اندیش

سلول های گلیال

در دستگاه عصبی علاوه بر نورون، سلول های گلیال نیز وجود دارد. وظیفه اصلی آن ها محافظت از نورون ها می باشد. تعداد این سلول ها حدود ده برابر بیشتر از نورون ها می باشد و با توجه به تعداد زیادی نورون و سلول گلیال، آنها در کمترین فاصله از ادامه مطلب

نخست اندیش

سیناپس شیمیایی

انتقال جریان عصبی بین نورون ها توسط سیناپس انجام می شود. سیناپس ها در دو نوع الکتریکی و شیمیایی وجود دارد که سیناپس شیمیایی خیلی بیشتر از سیناپس الکتریکی است. ۱ ساختار سیناپس در سیناپس شیمیایی، قسمت پیش سیناپسی (presynapse) را پایانه آکسون (Axon Terminal) تشکیل میدهد که در مجاورت ادامه مطلب

نخست اندیش

آزمون تشخیص برون فکنی هیجان چهره

تشخیص برون فکنی عواطف چهره در یک پنج ثانیه اتفاق می افتد، با توجه به این زمان افراد نیاز دارند که مهارت تشخیص برون فکنی عواطف چهره را کسب کنند. برای کسب مهارت تشخیص برون فکنی عواطف چهره در این مطلب از مدل نرم افزار METT که توسط پل اکمن ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!