نخست اندیش

بالانس تئوری

در روان شناسی انگیزه، بالانس تئوری ، نظریه ی برای تغییر نگرش است، که توسط فریتز هیدر مطرح شد. در این مفهوم انگیزه انسجام شناختی به عنوان محرک حرکت به سمت تعادل روانی است. انگیزه انسجام، تمایل به حفظ ارزش ها و باورها در طول زمان است. هیدر پیشنهاد داد، ادامه مطلب

نخست اندیش

باج گیری وابسته به هیجان

باج گیری وابسته به هیجان و FOG (ترس، تعهد و گناه) اصطلاحی است که بوسیله روان درمانگر، سوزان فوروارد ابداع شده است، که در مورد کنترل افراد در یک رابطه و تئوری اشاره به ترس، تعهد و گناه (FOG) در دینامیک دادوستد در یک بازی مابین کنترل کننده و کنترل ادامه مطلب

نخست اندیش

بازنمایی آگاهی

با توجه به نظریه بازنمایی ، ویژگیهای پدیداری تجربه آگاهانه می تواند بر حسب ویژگیهای آگاهانه تجربه توضیح داده شود. بنابراین، هنگامیکه من به آسمان آبی نگاه می کنم، چیزی که برای من به چه می ماند است داشتن تجربه آگاهانه من از آسمان است که موضوع معرفی تجربه من ادامه مطلب

نخست اندیش

برون فکنی هیجانی چهره

از دوران کلاسیک تا قرن نوزدهم، تمام مطالعات ادواری در ارتباط با چهره ی انسان بود. برای مثال، پرتا(کتابی به نام چهره شناسی انسان منتشر کرد و لاواتر (۱۷۷۴) کتاب دیگری تحت عنوان چهره شناسی به جهان عرضه نمود. دوشن (۱۸۶۲) مطالعات خود را تحت عنوان عضلات چهره به چاپ ادامه مطلب

نخست اندیش

بازنمایی و فرا بازنمایی

۱ بازنمایی: بازنمایی یا تجسم در برگیرنده درک روابط نمادینی است که یک شخص برای دیگری قائل می شود(سنمان، ۲۰۰۲).  به عقیده استینگتون ( ۱۹۹۳ )، اصطلاح بازنمایی را می توان به دو شیوه مورد بررسی قرار داد: در یک معنا بازنمایی یک حالت ذهنی است؛ فکر، خواسته، باور، قصد ادامه مطلب

نخست اندیش

بیب لاتانه

بیب لاتانه Bibb Latané متولد نوزدهم ژوئیه هزار و نهصد و سی و هفت لیسانس خود را در فرهنگ و رفتار در دانشگاه ییل و دکترای خود را در دانشگاه مینه سوتا، مکانی که بعد ها در آزمایشگاه چند رشته ای برای پژوهش در روابط اجتماعی آن مشغول به کار ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!