نخست اندیش

غرور دیدگاه داچر کلتنر

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و … با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان غرور دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود. غرور در بسیاری از فرهنگ ها تأیید شده است ولی باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد. هیجانی خودآگاه است ادامه مطلب

نخست اندیش

غم دیدگاه داچر کلتنر

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و … با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان غم دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود. غم  در کل جهان به رسمیت شناخته شده است. داچرکلتنر در خصوص این هیجان مطالب زیر را بیان ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!