نخست اندیش

هیبت دیدگاه داچر کلتنر

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و … با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان هیبت دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود. هیبت در آمریکا، انگلیس و آلمان تأیید شده است و در دیگر کشورها با تحقیق مشخص می شود. ادامه مطلب

نخست اندیش

همدردی دیدگاه داچر کلتنر

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و … با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان همدردی دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود. همدردی در آمریکا، انگلیس و آلمان تأیید شده است و در دیگر کشورها با تحقیق مشخص می شود. ادامه مطلب

نخست اندیش

هیجان های بلوغ و پیری

همانند کودکان، بزرگسالان می توانند انطباق موثر تری را در زمانیکه از هوش هیجانی بهره میبرند داشته باشند. زمانیکه آنها مهارت درک و بیان هیجان بهمراه فهم هیجان را پیدا می کنند، می توانند از احساسات برای تسهیل در تفکر و مدیریت موثر هیجانها استفاده کنند. تغییرات هیجان وابسته به ادامه مطلب

نخست اندیش

هیجان های نوجوانی

نوجوانی از مدتهای مدید به عنوان زمان آشفتگی هیجانی توصیف شده است. ( هال ، ۱۹۰۴ ) نوجوانان به طور مداوم در حالت ” آشوب و غوغا ” نیستند، اما این فراز و فرود های هیجانی باعث رشد در دوران بلوغ می گردد. (Rosenblum & Lewis, 2003) نوجوانان دریک لحظه ادامه مطلب

نخست اندیش

هیجان های دوران اولیه کودکی

رشد آگاهی کودک از خود با توانایی احساس طیف هیجانی مرتبط است. کودکان خردسال همانند بزرگسالان در طول روز هیجان های بسیاری را تجربه می کنند. در این حالت آنها سعی می کنند که مانند افراد دیگر واکنش هیجانی داده و هیجان های خود را کنترل کنند. ۱ خود آگاهی ادامه مطلب

نخست اندیش

هیجان پروفسور داچر کلتنر

پروفسور داچر کلنتر  در مجموعه Emotionwise نحوه تشخیص بیست هیجان را در اختیار ما قرار می دهد. در این مطلب قسمت مقدمه این مجموعه را با هم مطالعه می کنیم. در صورت تمایل به آشنایی با دیدگاه پروفسور داچر کلتنر در خصوص تعریف و تشخیص هر هیجان به دانشنامه مراجعه ادامه مطلب

نخست اندیش

هیجان ها و روابط اجتماعی نوزادان

حالات هیجانی در برقراری اولین ارتباطات نوزاد نقش دارند. توانایی برقراری ارتباط هیجانی توسط نوزادان اجازه تعامل های هماهنگ و آغاز پیوند عاطفی با مراقبان خود را می دهد. والدین در پاسخ به حالت هیجانی نوزادان، تنها حالات هیجانی خود را تغییر می دهند اما نوزادان در پاسخ به حالات ادامه مطلب

نخست اندیش

هیجان های اولیه نوزادان

مایکل لوئیس محقق و متخصص در رشد هیجانی نوزادان بین هیجان های اصلی و هیجان های خودآگاه تمایز قائل می شود. هیجان های اولیه، هیجان های هستند که در انسان و حیوانات وجود دارند؛ این هیجان ها در شش ماه پس از تولد ظاهر می شوند. هیجان های اولیه شامل ادامه مطلب

نخست اندیش

هیجان به عنوان حالات ( states )

هیجان می تواند به صورت بسیار ارزشمند، به عنوان حالت های فراخوانده شده به وسیله پاداش و تنبیه هایی که عملکرد خاص دارند، توضیح داده شود. پاداش برای هر نوع  ارگانیزم، انسان یا حیوان می تواند مؤثر و تنبیه منجر به رفتار اجتناب یا فرار شود. یک مثال از هیجان ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!