نخست اندیش

جسم سلولی عصبی

جسم سلولی عصبی حاوی همان اندام هایی است که در سایر سلول های حیوانی دیده می شوند، ولی میزان سنتز پروتئین در آن خیلی بالاست و به همین علت اجسام نیسل که پر از مولکولهای ریبوزوم هستند در آن خیلی زیاد دیده می شود. ۱ جسم سلولی عصبی حاوی هسته، ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!