نخست اندیش

خجالت دیدگاه داچر کلتنر

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و … با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان خجالت دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود. خجالت در آمریکا، انگلیس و آلمان تأیید شده است و در دیگر کشورها با تحقیق مشخص می شود. ادامه مطلب

نخست اندیش

خشم دیدگاه داچرکلتنر

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و … با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان خشم دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود. خشم در تمامی جهان به رسمیت شناخته می شود. این هیجان را زمانی احساس می کنیم که شخصی ادامه مطلب

نخست اندیش

خشم و تنفر دیدگاه داروین

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و … با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان خشم و تنفر دیدگاه داروین بیان می شود. خشم و تنفر در اثر کلاسیک داروین (بیان هیجان در انسان و حیوانات، ۱۸۷۲) توضیحات بسیار دقیقی ادامه مطلب

نخست اندیش

خود بازنمایی

یک اصل برای آگاهی این است که یک سنت قابل احترام پشت این تئوری می باشد اما محبوبیت این تئوری خیلی کم است آنچه که ما آن را تئوری خودبازنمایی می نامیم توجه کمتری را به خود جلب کرده است طبق این دیدگاه حالات ذهنی فقط هنگامی هوشیارانه هستند که ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!