نخست اندیش

لذت دیدگاه داچر کلتنر

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و … با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان لذت دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود. لذت در بسیاری از فرهنگ ها دیده و جهان شمولی توسط پژوهش ها مشخص شده است. این هیجان ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!