نخست اندیش

نورون به منزله پردازشگر

نورون به منزله پردازشگر، هر نورون هزاران سیناپس دارد که بعضی از آن ها تحریک کننده و برخی دیگر بازدارنده هستند. در هر زمان معین، تعدادی از این سیناپس ها می توانند فعال باشند و پتانسیل های پس سیناپسی تحریکی و یا پتانسیل های پس سیناپسی بازدارنده ایجاد کنند. این ادامه مطلب

نخست اندیش

نورون ها (یاخته های عصبی)

نورون یا سلول عصبی یک سلول قابل تحریک الکتریکی است که اطلاعات را از طریق سیگنال های الکتریکی و شیمیایی دریافت، پردازش و انتقال می دهند. این سیگنال ها بین نورون ها از طریق اتصالات تخصصی به نام سیناپس ها رخ می دهد. نورون ها می توانند به یکدیگر متصل ادامه مطلب

نخست اندیش

نورومارکتینگ

نورومارکتینگ زمینه ای است که از اصول علم عصب پایه در تحقیقات بازاریابی استفاده می شود، این حوزه به مطالعه بخش های حسی حرکتی، شناختی و پاسخ های عاطفی مصرف کننده به محرک های مارکتینگ می پردازد. محققان از تکنیک های مانند تصویر برداری رزونانس مغناطیسی عملکردی (fMRI) برای اندازه ادامه مطلب

نخست اندیش

نظریه پیمانه‌ای نظریه ذهن

بر اساس نظریه پیمانه ای، ذهن متشکل از سیستم هایی جداگانه (مانند استعداد زبانی، سیستم دیداری، پیمانه بازشناسی چهره) می باشد که هر کدام از سیستم ها، دارای ویژگی مخصوص به خود می باشد(چامسکی،۱۹۹۸). ۱ نظریه پیمانه ای در تقابل با دیدگاهی است که معتقد است انسانها دارای مجموعه ای ادامه مطلب

نخست اندیش

نواحی مغزی درگیر در بازنمایی ذهنی

بررسی بازنمایی حالات ذهنی و مناطق مغزی درگیر در آن حوزه ی است که جدیدا مورد توجه قرار گرفته است. (وجلی و همکاران ۲۰۰۱) مطالعات ساختارهای مغزی درگیر در بازنمایی حالات ذهنی سه گروه طبقه بندی را در اختیار ما قرار می دهد. نواحی مغزی درگیر در بازنمایی حالات ذهنی ادامه مطلب

نخست اندیش

نظریه ذهن

نظریه ذهن در سال ۱۹۷۸ توسط دو پریماتولوژیست به نام های پریماک و وودراف با این سوال که (( آیا شامپانزه ها نظریه ذهن دارند؟ )) وارد ادبیات پژوهشی شد. آنها نظریه ذهن را، نسبت دادن حالتهای ذهنی به خود و دیگران تعریف نمودند. (پریماک و وودراف، ۱۹۷۸).  سپس این ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!