نخست اندیش

پرده های مغزی

پرده های مغزی یا مننژ (meninges) لایه هایی از جنس بافت همبند هستند که مغز و نخاع را توسط سه لایه، نرم شامه (pia mater)، عنکبوتیه (arachnoid) و سخت شامه (dura mater) پوشانده اند. ۱ دو لایه زیرین پرده های مغزی یعنی نرم شامه و عنکبوتیه با هم، لپتومننژ (leptomeninges) ادامه مطلب

نخست اندیش

پتانسیل الکتروتونیک

باز شدن دریچه های یونی باعث می شود که پتانسیل عمل به صورت فعال در طول آکسون پیشروی کند. ولی بیشتر پتانسیل های پس سیناپسی زیر آستانه تحریک هستند و به صورت غیر فعال (الکتروتونیک) در طول جدار نورون و آکسون پخش می شوند. این گونه پتانسیل ها هرچه از ادامه مطلب

نخست اندیش

پویایی اجتماعی

پویایی اجتماعی می تواند به نتایج رفتار گروه ها از تعاملات اعضای گروه فردی اشاره کند و همچنین مطالعه رابطه بین تعاملات فردی و سطح رفتار های گروهی است. ۱ رشته پویایی اجتماعی، با کنار هم گذاشتن ایده های اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی و دیگر رشته ها به وجود ادامه مطلب

نخست اندیش

پتانسیل عمل

همه ی سلول ها دارای اختلاف سطح الکتریکی بین دو طرف جدار خود هستند، ولی در سلول های تحریک پذیر، در اثر تحریک جدار این سلول ها دچار معکوس شدن بار الکتریکی می شود، به این حالت پتانسیل عمل گفته می شود. پتانسیل عمل از نقطه تحریک شروع می شود ادامه مطلب

نخست اندیش

پتانسیل استراحت

همه ی سلول ها دارای اختلاف سطح الکتریکی بین دو طرف جدار خود هستند، ولی در سلول های تحریک پذیر، در اثر تحریک جدار این سلول ها دچار معکوس شدن بار الکتریکی می شود، به این حالت پتانسیل عمل گفته می شود. پتانسیل عمل از نقطه تحریک شروع می شود ادامه مطلب

نخست اندیش

پیروزی دیدگاه داچر کلتنر

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و … با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان پیروزی دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود. پیروزی در آمریکا، انگلیس و آلمان تأیید شده است و در دیگر کشورها با تحقیق مشخص می شود. ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!